注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

漳浦县绥安中心学校

用心做教育,打造幸福成长共同体

 
 
 

日志

 
 
关于我

漳浦县绥安中心学校秉承“用心做教育,打造幸福成长共同体”的办学理念,让孩子阳光、健康、快乐地成长,在活泼有趣的学习实践体验中养成阅读、感恩、运动等各种好习惯,美丽的校园成了师生身心健康发展的幸福家园,荣获“全国少先队先进集体”等表彰。

《通用规范汉字表》(一)  

2014-08-14 13:53:54|  分类: 语言文字专栏 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

一级字表一画

 

()

()

二画

 

(èr)

(shí)

(dīng)

(chǎng)

()

(bo)

()

(rén)

()

(ér)

()

()

(jiǔ)

(diāo)

(le)

(dāo)

()

(nǎi)

(yòu)

三画

 

(sān)

(gàn)

()

(kuī)

(gōng)

()

(shì)

(cái)

(xià)

(cùn)

()

(zhàng)

()

(wàn)

(shàng)

(xiǎo)

(kǒu)

(shān)

(jīn)

(qiān)

(qi)

(chuān)

亿()

()

()

(jiǔ)

(me)

(sháo)

(fán)

(wán)

()

广(guǎng)

(wáng)

(mén)

()

()

(zhī)

(shī)

()

()

()

(gōng)

()

(wèi)

()

()

(rèn)

(fēi)

()

(chā)

()

(xiāng)

四画

 

(fēng)

(wáng)

(kāi)

(jǐng)

(tiān)

()

(yuán)

()

(yún)

(zhuān)

(gài)

(zhā)

()

()

()

(zhī)

(tīng)

()

(quǎn)

(tài)

()

()

(dǎi)

(yǒu)

(yóu)

()

(chē)

()

()

(tún)

()

()

()

(qiē)

()

(zhǐ)

(shǎo)

(yuē)

()

(zhōng)

(bèi)

(gāng)

(nèi)

(shuǐ)

(jiàn)

()

(niú)

(shǒu)

()

(máo)

(rén)

(shēng)

(wāi)

(cháng)

(rén)

(shén)

(piàn)

()

(huà)

(chóu)

()

(réng)

(jǐn)

(jīn)

(zhǎo)

(fǎn)

(jiè)

()

(cóng)

(lún)

(jīn)

(xiōng)

(fēn)

()

(gōng)

(cāng)

(yuè)

(shì)

()

(qiàn)

(fēng)

(dān)

(yún)

()

(gōu)

(fèng)

(liù)

(wén)

(kàng)

(fāng)

(huǒ)

(wéi)

(dòu)

()

()

(dìng)

()

(rèn)

(rǒng)

()

(xīn)

(chǐ)

(yǐn)

(chǒu)

()

(kǒng)

(duì)

(bàn)

()

(yǔn)

()

(dèng)

(quàn)

(shuāng)

(shū)

(huàn)

五画

 

()

(kān)

(wèi)

()

(shì)

()

()

(qiǎo)

(zhèng)

()

(huì)

()

(gōng)

(rēng)

()

(gān)

(shì)

(ài)

()

(jié)

(běn)

(shù)

()

(bǐng)

(zuǒ)

()

(shí)

(yòu)

()

(hāng)

()

(lóng)

(píng)

(miè)

(zhá)

(dōng)

()

(běi)

(zhàn)

()

()

()

(jiù)

(shuài)

(guī)

(dàn)

()

(qiě)

()

(jiǎ)

(shēn)

(dīng)

(diàn)

(hào)

(tián)

(yóu)

(zhī)

()

(shǐ)

(yāng)

(xiōng)

()

(diāo)

(jiào)

(kòu)

(dāo)

(lìng)

(tàn)

(rǎn)

(mǐn)

(āo)

(qiú)

()

(shēng)

(shǐ)

(shī)

(zhà)

()

(qiū)

()

(zhàng)

(dài)

(xiān)

(men)

()

(bái)

(zǎi)

()

(chì)

(guā)

()

(cóng)

(lìng)

(yòng)

(shuǎi)

(yìn)

(ěr)

()

()

(cōng)

()

(mǎo)

(fàn)

(wài)

(chù)

(dōng)

(niǎo)

()

(bāo)

()

(zhǔ)

(shì)

()

(féng)

(xuán)

(shǎn)

(lán)

(bàn)

(zhī)

(huì)

(tóu)

(hàn)

(níng)

(xué)

()

(tǎo)

(xiě)

(ràng)

()

(xùn)

()

()

(xùn)

()

(yǒng)

()

()

(mín)

()

(hóng)

(chū)

(liáo)

(nǎi)

()

(zhào)

(jiā)

()

(biān)

(yùn)

()

(shèng)

(duì)

(tái)

(máo)

(jiū)

()

(yòu)

()

六画

 

(bāng)

(shì)

()

(xíng)

(róng)

(dòng)

(káng)

()

()

(kòu)

(kǎo)

(tuō)

(lǎo)

(gǒng)

()

(zhí)

(kuò)

(sǎo)

()

(chǎng)

(yáng)

(ěr)

()

(gòng)

(máng)

()

(zhī)

(xiǔ)

()

()

(quán)

(guò)

(chén)

()

(zài)

(xié)

西()

()

(yàn)

(qu)

(zài)

(bǎi)

(yǒu)

(cún)

(ér)

()

(jiàng)

(kuā)

(duó)

(huī)

()

(liè)

()

(chéng)

(jiá)

()

(guǐ)

(xié)

(yáo)

(huá)

(mài)

()

(zhì)

()

(zhēn)

(shī)

(chén)

(jiān)

(liè)

(guāng)

(dāng)

(zǎo)

()

()

(xià)

(chóng)

()

(tuán)

()

(tóng)

(diào)

(chī)

(yīn)

()

(ma)

(yāo)

屿()

()

(suì)

(fān)

(huí)

()

()

(gāng)

(wǎng)

(ròu)

(nián)

(zhū)

(xiān)

(diū)

(tíng)

(shé)

(zhú)

(qiān)

(qiáo)

()

(wěi)

(chuán)

(pīng)

(pāng)

(xiū)

()

()

(yōu)

(jiù)

()

(yán)

(zhòng)

(jiàn)

(rèn)

(shāng)

(jià)

(lún)

(fèn)

(huá)

(yǎng)

仿(fǎng)

(huǒ)

(wěi)

()

()

(xuè)

(xiàng)

()

(hòu)

(háng)

(zhōu)

(quán)

(huì)

(shā)

()

(zhào)

()

(zhòng)

()

(sǎn)

(chuàng)

()

(lèi)

(duǒ)

()

(wēi)

(xún)

(zhǐ)

()

()

(xiōng)

(míng)

()

(duō)

(zhēng)

()

(zhuàng)

(chōng)

(zhuāng)

(bīng)

(zhuāng)

(qìng)

()

(liú)

()

(jiāo)

()

()

(chǎn)

(jué)

(hài)

(chōng)

(wàng)

()

(wèn)

(chuǎng)

(yáng)

(bìng)

(guān)

()

(dēng)

(zhōu)

(hàn)

()

(jiāng)

(xùn)

(chí)

()

(tāng)

(máng)

(xìng)

()

(shǒu)

(zhái)

()

(ān)

(jiǎng)

(huì)

(jūn)

()

()

(é)

(lùn)

(sòng)

(nóng)

(fěng)

(shè)

访(fǎng)

(jué)

(xún)

()

(xùn)

(jìn)

(dǎo)

()

(chí)

(sūn)

(zhèn)

(yáng)

(shōu)

(jiē)

(yīn)

(fáng)

(jiān)

()

()

(fēi)

(hǎo)

()

()

()

()

(guān)

(huān)

(mǎi)

(hóng)

(tuó)

(xiān)

(xùn)

(yuē)

()

()

(chí)

(rèn)

(xún)

  评论这张
 
阅读(7)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018